Det här gör jag

Fotografi →

Fotografiets roll och funktion i samhället har stärkt dramatiskt under det senaste decenniet. Men det krävs av en bild att den har något att berätta. Med lång erfarenhet av arbete med bild i dess olika faser av produktionen hjälper jag till att ta fram de bästa bilderna.

Porträtt 

Ett bra porträtt spelar en viktig roll i hur en person, ett företag eller en organisation uppfattas av omvärlden. Utifrån både direkthet och stor planering skapar jag berättande porträtt som inger förtroende hos både den som porträtteras och mottagaren.

Reportage

Reportaget kan både roa och oroa, berätta en saga och beskriva problem. Det viktigaste är att det görs med ärlighet och uppriktighet. Med en drygt tjugoårig journalistisk erfarenhet vaskar jag fram det nya och intressanta och berättar en historia som är lätt att förstå.

Grafisk formgivning →

Den grafiska formen ska lyfta fram budskapet utan att själv stå i vägen. Oavsett om det är en tidning, en annons eller en enklare trycksak behövs det en form. Tillsammans med beställaren bygger och genomför jag stora och små grafiska projekt med starkt fokus på det slutliga målet för budskapet.

Tidningar / Ipad →

Med lång erfarenhet av produktion av både papperstidningar och e-publicering från de stora redaktionerna skapar jag ramarna för att lyfta fram innehållet på ett effektivt sätt. Det är fortfarande papper som dominerar som publiceringskanal för tidningar och magasin – men ett stort skifte pågår.

Trycksaker

Enkla blad, broschyrer, annonser. Alla har de sina egna grafiska förutsättningar. När formen ska bära det korta budskapet är det centralt att trycksaken är enkel och effektiv. Jag ansvarar för hela processen kring trycksaken men tar också fram mallar som kunden kan använda.

Journalistik →

Journalistik ska vara angelägen och korrekt. Den ska också beskriva något nytt eller sprida ljus över något sedan tidigare känt. Sedan början av 1990-talet har jag arbetat som journalist inom press, radio och tv. Jobbet utgår från allmänbildning, samhällsintresse – och nyfikenhet.

Radio →

I över tjugo år har jag arbetat aktivt med radioproduktion inom Sveriges Radio eller som frilansproducent. Genom välskrivna manus, bra berättarröster och en mycket medveten och pedagogisk uppbyggnad av reportage och hela program skapas ett stort värde för lyssnaren.

Text

Välskrivna, intressanta, angelägna och korrekta texter har alltid varit en grundläggande del i framgången för tidningarna. Jag skriver texter som engagerar och skapar intresse. Dessutom korrekturläser och faktagranskar jag andras texter.

Projektledning →

Att hålla samman en process är en stor och viktig uppgift för att resultatet ska bli det förväntade. Jag erbjuder projektledning baserad på mina kunskaper från dagspress, radio och frilansprojekt, där ansvaret kretsat kring alla moment – från idé till färdig produkt.

Redaktör

Ett redaktörskap ligger nära projektledningen, men är mer avgränsat till sitt innehåll. Med kunskap och erfarenheter från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio erbjuder jag tjänsten som redaktör i både stora och mindre projekt.

A_med_text_270x56px

”Rätt och korrekt – alltid i tid
och vad vi kom överens om.”