Blogg

Om bilder och journalistik ...
Emanuel Lipschütz, vd och cto vid Netsafe. Foto: Johan Lindstén

Varför pressbilder ..?

Det första du ser är bilden

Vill du nå ut med ditt budskap är bilden en viktig faktor för framgång. Det rådet ger varje kommunikationskonsult. Och det stämmer. För när vi människor tar till oss av vad någon vill berätta är det just denna ”någon” som vi söker kontakt med för att relatera budskapet till.
    Människan är visuell i sin kommunikation och bildens funktion ligger tidigt i kommunikationsprocessen.

När vi går på gatan söker vi ögonkontakt med dem vi möter. Samma sak sker när vi samtalar över bordet, sneglar på någon på bussen eller ser på nyheterna eller en film på bio. Det är ett ansikte med dess subtila språk vi söker. Det är där vi läser av varandra och förstår vem vi möter – och det är samma sak som gäller för bilden i tidningen (läs mer här).

När företaget eller en av de ledande personerna ska medverka i tidningen är det två delar som kommunicerar: orden i form av text – och bilden. Det samlade budskapet vilar på ett fundament av trovärdighet och kunskap. Där bidrar bilden.

Det samlade budskapet vilar på ett fundament
av trovärdighet och kunskap. Där bidrar bilden.

”Det måste vara en bra bild”, säger redaktören.
”Ja, det måste det”, säger redigeraren, som är den som sätter samman tidningssidorna innan de går till tryckeriet.
Sedan vänder sig båda till fotografen, som är den som slutligen får ansvaret för att hämta hem en ”bra bild”. Men vad är då en bra bild? Det går att lägga flera aspekter på vad det är, men förenklat kan det beskrivas med innehåll och teknik.
• Innehåll: Vad är det personen vill utstråla? Vad vill företaget berätta om sig själv, sina tjänster och produkter? Svartvita bilder, nedtonade eller bjärta och starka färger? Vad är bilderna tänkta att användas till – och vem ska använda dem i slutändan? Det är bara några av de frågor som är viktiga att söka svaren på, svar som styr innehållet.
• Teknik: Bilder används i en rad olika kanaler och det ställer lite olika krav på bilden om den publiceras på internet, i en dagstidning eller en mer magasinsliknande tidskrift. I samtliga fall gäller dock att ursprungsbilden måste hålla en hög teknisk kvalitet – oavsett var den publiceras. Allt från skärpning till färgprofiler styr hur den enskilda bilden uppfattas av mottagaren.

Vid sidan av de två huvudpunkterna ovan, kan man lägga ytterligare facetter till det som skapar en helhet. Ljus, vinkel, miljö och bakgrund, kläder, bildriktning och en rad andra faktorer bidrar till vilken uppfattning mottagaren får av den person som avporträtterats.

Det som ofta sägs vara en ”bra bild” är den som berättar något. Det kan också vara bilden som bryter mot mönster och regler på ett medvetet sätt. Men det som i mediesammanhang är viktigast är nyheten. Det är nyheten som föranlett kontakten och intervjun. Det är också nyheten som attraherar läsaren, lyssnaren och tittaren. Om nyheten som sådan är viktig, ja då blir även bilden – den visuella kommunikationen – viktig.

Ju fler bilder det finns att välja på, desto större är
möjligheten att personer och företag syns i media.

Större organisationer har inte sällan ett antal bilder av sin vd eller generaldirektör att välja mellan i sitt bildgalleri av de ledande personerna i styrelse och ledning. Det gör att tidningen som ska publicera den inte behöver använda samma bild gång på gång, utan i stället kan välja mellan allt från rent porträtt till bilder där den intervjuade finns i en större miljö på en liggande eller stående bild. Kort sagt: ju fler bilder det finns att välja på, desto större är möjligheten att personer och företag syns i media.

Att bilden är viktig som en del av kommunikationen märks också hos pr-byråerna. En av de stora, Westander, ägnar till exempel en hel sida i sin årliga pr-handbok åt just bilden som en del av kommunikationen och något som avsändaren, i det här fallet ett företag eller en intervjuad, bör tillhandahålla (läs mer här). Titta också på den här sidan hos pr-byrån Stratkom – bilden är hela tiden det som lockar ögat; först i andra hand tittar vi på det skrivna innehållet, texten. Titta av samma anledning på min egen blogg.

Professionellt tagen bild som är medveten om alla små detaljer är det som avgör en bilds kvalitet. Det krävs tid, kunnande och teknik för att möta kraven. Tycke och smak – manér – styr delvis valet av fotograf. En mobiltelefonbild fungerar snart sagt aldrig – vare sig tekniskt eller när det kommer till innehåll. En professionell fotograf kan leverera de bilder som fungerar. Det kostar pengar, men investeringen kan räknas hem i form av pr-framgångar.

© Johan Lindstén fotograf & journalist
2015–11–10

Senaste inlägget

 • Att göra tidningen Kyrkogården är ett sant nöje. Med i stort sett fria händer, och ett minst lika stort förtroende från utgivaren SKKF, känns...
  24 februari 2020 // 0 Comments
 • Omslag under 2019 på tidningen Kyrkogården. Foto: Johan Lindstén
  Nummer 4–2018 var det första numret av tidningen Kyrkogården som jag hade det fulla, egna ansvaret för. Ett helt nytt arbetsfält – med obekanta...
  02 september 2019 // 0 Comments
 • Från och med nummer fyra av tidningen Kyrkogården är jag redaktör för innehållet. Det innebär att jag ansvarar för både texter och bilder i...
  01 augusti 2018 // 0 Comments
 • På bilden: Arkadij Babtjenko. Foto: Johan Lindstén
  KIEV, UKRAINA. Den ryske journalisten, författaren och fotografen Arkadij Babtjenko har skjutits till döds i anslutning till sitt hem i Ukrainas huvudstad Kiev. Men...
  29 maj 2018 // 0 Comments
 • Barbro ”Lill-Babs” Svensson
  Jag hade förmånen att få träffa och fotografera Barbro ”Lill-Babs” Svensson under Cornelis-dagen för några år sedan. Det är alltid – varje gång –...
  03 april 2018 // 0 Comments